Kate Wiseman

K

Hi Lookiefans, my name is Kate Wiseman and I write books. I’m supposed to let you know the name I use to write under. It’s – guess what? Kate Wiseman. If I had a nom de plume, I would make it something unforgettable. I like giving my characters unforgettable names. One of my favourites is called Griselda Martinet. Maybe I would make that my nom de plume, although I’m nothing like her. She’s fearless and ferocious and inspires awe in those around her. I’m friendly and a bit bonkers and no-one’s scared of me.

Hoi Lookiefans, mijn naam is Kate Wiseman en ik schrijf boeken. Ik word verondersteld om je mijn auteursnaam te vertellen. Het is – Raad eens? – Kate Wiseman. Als ik een pseudoniem zou hebben, zou ik er iets onvergetelijks van maken. Ik hou ervan om mijn personages onvergetelijke namen te geven. Eén van mijn favorieten heet Griselda Martinet. Misschien zou ik dat mijn pseudoniem moeten maken, alhoewel ik helemaal niet ben zoals zij. Ze is onbevreesd en woest en wekt ontzag bij haar omstaanders. Ik ben vriendelijk en een beetje gek en niemand is bang van me.

I was born in Oxford in the United Kingdom and I have lots of brothers – 5 at the last count – which probably goes some way to explaining why I write what I write. You may have seen or read (and if not, why not?) my Gangster School series. They’re available in Dutch and German as well as English. They chart the adventures of two secret Dependables (honest citizens) who are sent to the World’s best school for budding criminal masterminds. There are three out so far, with others in the pipeline.

Ik ben geboren in Oxford in het Verenigd Koninkrijk en ik heb heel wat broers – 5 bij de laatste telling – wat waarschijnlijk deels kan verklaren waarom ik schrijf wat ik schrijf. Je hebt vast mijn Gangster School reeks gezien of gelezen (en indien niet, waarom niet?). Ze zijn verschenen in het Nederlands, Duits en Engels. Ze vertellen de avonturen van twee geheime Afhankelijken (eerlijke burgers) die naar ’s werelds beste school voor ontluikende criminele meesterbreinen worden gestuurd. Er zijn al drie delen in de reeks, met nog meer op komst.

The third Gangster School book is set at CRIMICON – a yearly conference for promising young criminals. My protagonists are sent there and get into all kinds of trouble. Here’s an extract from the itinerary for the first day of CRIMICON:

‘Seminar: COOKING UP TROUBLE – Ten quick, poisonous meals anyone can prepare.

Venue: Students’ Kitchen, NOT the Teachers’ Kitchens, thank you very much.

Practical Challenge: PRISON BREAKS – Coping with the Pinnacles and Pitfalls of Exiting a place of enforced residence.

Venue: Pupils’ Penitentiary – follow the main corridor to the end and go through the heavy iron gate.

Debate: THE PERFECT CRIME? AN URBAN MYTH? All delegates are required to participate. Non-participants will be severely humiliated.’

You get the idea.

Het derde boek van Gangster School speelt zich af op CRIMICON, een jaarlijkse bijeenkomst van veelbelovende jonge criminelen. Mijn hoofdrolspelers worden erheen gestuurd en raken in heel wat problemen. Hieronder vind je een programma van de eerste dag op CRIMICON:

Congres: PROBLEMEN ZOEKEN – Tien snelle, giftige maaltijden die iedereen kan bereiden.
Locatie: Studentenkeuken, NIET de leraarskeuken, dank je wel.

Praktische Uitdaging : GEVANGENISUITBRAAK – Omgaan met uitdagingen en valkuilen van het ontsnappen uit een bewaakte gevangenis
Locatie: Leerlingengevangenis – volg de hoofdgang tot op het einde en ga door de zware ijzeren poort.

Debat: DE PERFECTE MISDAAD? EEN FABELTJE? Alle afgevaardigden worden verplicht om deel te nemen. Niet-deelnemers zullen ernstig vernederd worden.”

Je snapt het plaatje wel.

I’ve always loved books full of adventure and humour. I also love scary ghost stories and historical fiction and, of course, my tastes are reflected in what I write. Who do I admire? Neil Gaiman is brilliant, and Terry Pratchett. For ghost stories, I love the works of M R James. The first time I read one of his stories, I was scared to get out of the bath and I stayed there till the water got cold. My favourite funny book is My Family and Other Animals by Gerald Durrell. It still makes me laugh out loud, every time I read it.

Ik heb altijd van boeken gehouden die vol zitten met avontuur en humor. Ik hou ook van angstaanjagende spookverhalen en historische fictie en, natuurlijk, kent mijn smaak ook een weerspiegeling in mijn schrijfsels. Wie bewonder ik? Neil Gaiman is briljant, en Terry Pratchett. Voor spookverhalen, hou ik van de verhalen van M R James. De eerste keer dat ik één van zijn verhalen las, was ik zo bang dat ik niet uit bad durfde te komen en bleef ik daar tot het water koud werd. Mijn favoriete grappige boek is Mijn Familie & Andere Beesten van Gerald Durrell. Het laat me nog altijd luidop lachen telkens ik het lees.

Outside the literary world, I admire Carrie Fisher (Princess Leia) for being so brave and forthright and inspiring, and activists like Greta Thunberg, who are prepared to fight for their beliefs and don’t care what small minded people say about them. Oh and Jacinda Ardern, the Prime Minister of New Zealand, for just about everything.

Buiten het schrijverswereldje, bewonder ik Carrie Fisher (Prinses Leia – Star Wars) omdat ze zo dapper, rechtschapen en inspirerend is, en activisten zoals Greta Thunberg, die bereid zijn om te vechten voor hun overtuigen en zich niets aantrekken van wat de kleingeestige mensen over hen zeggen. O ja en ook nog Jacinda Ardern, de eerste minister van Nieuw Zeeland, voor zowat alles.

What am I most proud of? Well, apart from my Gangster School books, of course, I’ve written a couple of other things I’m really pleased with. One is a novel about a girl who takes her brother’s place so that she can fight on the Western Front in the First World War. I’ve literally just finished the other – it’s the first in the series of adventure novels about a pair of 19th century orphans who try to survive in Victorian London by mudlarking – finding things to sell on the shores of the river Thames. I’m a licensed mudlark myself and it’s amazing what you find when the tide is low. People have been dumping and losing things in the Thames for thousands of years and every new tide sweeps away some treasures and deposits others.

Waar ben ik het meest trots op? Wel, los van de Gangster School reeks natuurlijk, heb ik enkele andere schrijfsels waar ik best tevreden over ben. Eentje daarvan is een verhaal over een meisje dat de plaats van haar broer inneemt, zodat ze kan gaan vechten aan Westerfront in de Eerste Wereldoorlog. De andere heb ik letterlijk net afgewerkt – het is het eerste deel in een reeks avonturenverhalen over een paar 19de eeuwse weeskinderen die proberen te overleven in het Victoriaanse Londen door ‘mudlarking’ – het zoeken van verkoopbare goederen op de banken van de Theems. Ik ben zelf een gelicenceerde mudlarker en het is ongelooflijk wat je allemaal kan vinden bij laagtij. Mensen hebben al duizenden jaren dingen gedumpt of verloren in de Theems en ieder nieuw getijde haalt schatten weg en zet anderen weer af.

What would I like to write in the future? More of the Mudlark Mysteries, and more Gangster School books. And another, very different, book that I’m not allowed to talk about yet. It will be completely different from anything else I’ve written. Watch this space.

Anyway, thanks for reading this (if you still are). Check out my website www.katewiseman.uk and please feel free to leave comments or messages there. I always read them. Eventually.

Wat zou ik in de toekomst graag nog schrijven? Meer van die Mudlark Mysteries en meer Gangster School boeken. En nog een ander, totaal verschillend boek, waar ik eigenlijk nog niets mag over vertellen. Het zal helemaal anders zijn dat alles wat ik al publiceerde. Hou me maar in de gaten.

Hoe dan ook, bedankt om dit te lezen (als je nog altijd bezig bent). Bezoek zeker ook eens mijn website www.katewiseman.uk en laat gerust een opmerking of een berichtje achter. Ik lees die altijd. Uiteindelijk dan…

Over de auteur

Jeroen Dejaegere

Groot liefhebber van film, series, comics, strips en allerhande boeken. Beluisteraar van zowat elk muziekgenre, maar met een hart voor de zwaardere metalen. Mijn kijk- en leesvoorkeur gaat uit naar fantasy en science-fiction, maar een thriller gaat er ook wel af en toe vlot in.

Ondertussen is mijn boekencollectie uit zijn voegen gebarsten en probeer ik hier mijn bevindingen en ervaringen neer te pennen.

Voeg een opmerking toe

Categories